About                                                                                                                                                                                                                       

Born in Stockholm. Lives and works in Malmö and Berlin.                                                                                               


Artist Statement

Frenetiska fragment bildas i angripna landskap. Svävande deformationer i någonting atmosfäriskt, som levande i sitt egna kosmos.
Kan det vi är, vara någonting annat?
Mjuka fåror, gömmor och ytskikt (som vore de nervösa). Behärskad slump.
Böljande kolosser med omvårdande egenskaper i möte med kirurgisk våldsamhet.
Smygande hot mot luftiga beståndsdelar.
Muller och genomborrande smärta (som vill förgöra, men), fångas upp av kontraster, färgnyanser.
Rosa tungsinthet.
Inre och yttre smärta, där den inre endast kan upplevas och beskrivas av dig som drabbas. Den uppstår som egen gestalt och blir intim.


Frenetic fragments are formed in landscapes under attack. Hovering deformations in something atmospheric, a continuance, in their own cosmos.
Can what we are, be something else?
Gentle furrows, caches and surface layers (as if being nervous). Restrained fortuity.
Wavy colossus with caring characteristics confronting surgical violence.
Insidious threats opposing ethereal components.
Grumbling and piercing pain (seeking destruction, but), caught by contrasts, color shades.
Pink melancholy.
Internal and external pain, where the interior can only be experienced and described by you as a victim. It emerges as its own form and becomes intimate.
Selected Exhibitions

Generator, Molekyl Gallery, Malmö 2018

Open studios at  Atelierhaus Mengerzeile, Parasites (collaboration with Hildegard Skowasch ), Berlin  2016

Priority (collaboration with Hildegard Skowasch ), Sagoy Gallery, Malmö 2016

Liljevalchs Vårsalong (group), Stockholm  2016

Melange, (group), Kunsthalle M3, Berlin 2014

Inre ytskikt och påtagligt samspel, (solo), Artist house, Jönköping 2013

Innere Oberflächenschicht, (solo), Kunsthalle M3, Berlin 2011

Infekterade landskap, Nervösa ytskikt, Avlagringar, Beståndsdelar, (solo), Sagoy Gallery, Malmö 2011

Södertälje Konsthall, (group), 2009

Yvonne och Désirée, (collaboration with Yvonne Thörnqvist), Wågermanska Art Gallery,  Skärhamn Göteborg  2002

Ongoing collaboration with Hildegard Skowasch, Berlin and Björn Perborg, Sweden


Links

http://www.kunsthalle-m3.de/ha...

http://www.molekylgallery.com

http://www.hildegardskowasch.d...

http://www.bjornperborg.com/

www.yvonnethornqvist.com